Projekty Polskie

Bądź aktywny – aktywizuj innych

23-05-2014

Projekt „Bądź aktywny – aktywizuj innych!” jest realizowany w okresie od 1 grudnia 2012 r. do 30 czerwca 2013 r. w partnerstwie ze Stowarzyszeniem Dąb w Ciosmach (lider projektu). Celem projektu jest zwiększenie świadomości i aktywności obywatelskiej wśród 146 uczniów ze szkół z Huty Krzeszowskiej, Korytkowa Dużego i Bukowej oraz 150 mieszkańców powiatów biłgorajskiego i niżańskiego.

Cel zostanie zrealizowany poprzez działania: Akademię Liderów Obywatelskich (w ramach niej odbędą się warsztaty dla 18 młodych liderów oraz zostanie przez nich zrealizowane 6 inicjatyw obywatelskich), Cykl Lekcji Obywatelskich dla wszystkich uczniów z ww. szkół, 10 wizyt studyjnych do Lublina (do przedstawicieli sektorów pozarządowego, publicznego i prywatnego) oraz Dzień Obywatelski w Biłgoraju i wydanie publikacji dla nauczycieli – podręcznika aktywizacji młodzieży. Projekt jest współfinansowany przez Szwajcarię w ramach szwajcarskiego programu współpracy z nowymi krajami członkowskimi Unii Europejskiej.